Medische Toiletpas

Een plaspas of toiletpas is een pas voorzien voor stoma-dragers, MS-patiënten en mensen met een chronische darmziekte. Dankzij de pas kunnen deze mensen zonder problemen op een snelle manier naar het toilet. De toiletpas geeft mensen een gevoel van veiligheid, wat hen toelaat om actief deel te nemen aan de samenleving.

+12.000 stoma-dragers in België

Een stoma is, volgens het woordenboek der Geneeskunde, een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening die een lichaamsholte met de buitenwereld verbindt. Je kan je dus voorstellen dat er vele soorten stoma's bestaan in allerlei grootten en vormen en op allerlei plaatsen. De meest bekende zijn de ileo- en colostoma (voor ontlasting) en de urostoma (voor de urine).

Lees meer over de stoma op stomavlaanderen.be

Vector afbeelding landkaart België
Vector afbeelding van man met darmziekte

+10.000 patiënten met darmziekte

Inflammatoire darmziekten (Inflammatory Bowel Diseases of BD) zijn chronische ontstekingsaandoeningen in het spijsverteringsstelsel, met een op- en afgaand ziekteverloop. Ongeveer 1 op 1.000 Belgen heeft ermee te kampen. De precieze oorzaak is niet gekend maar een combinatie van genetische aanleg, verstoorde darmflora en een niet-aangepaste immunologische reactie van de darmwand liggen aan de basis van de chronische ontsteking.

Lees meer over inflammatoire darmziekten op ccv-vzw.be

+10.000 patiënten met MS

MS is een chronische, neurologische ziekte waarvan de oorzaak nog onbekend is en waarvoor tot op heden geen genezing bestaat. De naam multiple sclerose komt voort uit de vele (multiple) plaatsen van de littekens (scleroses) in de witte stof van het centraal zenuwstelsel (cf. de hersenen en het ruggenmerg). MS is niet besmettelijk en wordt niet beschouwd als een levensbedreigende ziekte.

Lees meer over MS op ms-vlaanderen.be

Vector afbeelding van man met MS ziekte

Medische Toiletpas

Het doel is om zoveel mogelijk toiletten gratis toegankelijk te maken voor de mensen die een persoonlijke Medische Toiletpas hebben ontvangen. Op deze manier krijgen mensen hun vrijheid weer terug. Het geeft hen de mogelijkheid om snel en discreet gebruik te maken van de toiletten in horecazaken en winkels. Soms krijgen zij immers lekkageproblemen of dienen ze zichzelf dringend te verzorgen. Met de pas brengen ze het personeel van hun situatie op de hoogte en kunnen ze de sanitaire voorzieningen snel bereiken.

Medsiche toiletpas voorbeeld kaart
Vector afbeelding van Gepersonaliseerd pen

Gepersonaliseerd

De Medische Toiletpassen  zijn gepersonaliseerd met foto en naam. Zo kan er geen verwarring ontstaan tussen de pashouder en de medewerker in de faciliteit waar men naar het toilet wil gaan.

Voor wie is deze pas bestemd?

De pas is momenteel alleen beschikbaar voor patiënten met een inflammatoire darmziekte, dragens van een stoma en MS-patiënten.

Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van aanvraag van de pas

Aanvraag van de pas

De aanvraag hier in België gebeurt bij de overkoepelende vzw van jouw medische aandoening. Zo moet je als stoma-patiënt je Medische Toiletpas aanvragen via Stoma Vlaanderen. Dit kan gewoon via het invulformulier op de website of via de link die je hieronder vindt. De inflammatoire darmzieken moeten dan weer hun aanvraag doen bij de Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging. Dit gebeurt opnieuw door het vervolledigen van het invulformulier op de website of via onderstaande link.

Verdere instructies staan op het document.

Voordelen

- De Medische Toiletpas zegt in één oogopslag genoeg. Je hoeft niet te verduidelijken waarom je naar het toilet moet.

- Het is een gepersonaliseerde pas met naam, geboortedatum en een foto van de pashouder.

- Anonimiteit wordt gewaarborgd daar er geen ziektebeeld wordt weergegeven op de Medische Toiletpas.

- De Medische Toiletpas wordt elke dag bekender in België en wordt daardoor sneller herkend.

Tips

1. Gebruik de Medische Toiletpas alleen wanneer de nood hoog is. Maak er geen misbruik van wanneer je bijvoorbeeld darmproblemen hebt maar op dat moment eigenlijk gewoon even moet plassen.

2. Ga met je Medische Toiletpas eens langs je vertrouwde winkeliers en leg ze je verhaal uit. Je zal merken dat je veel begrip krijgt en dat je op deze wijze een veilige zone creëert.

Wie zijn ze?

Stoma Vlaanderen is de organisatie van alle stoma-verenigingen in Vlaanderen. Ze lanceerden tijdens hun infodag op zaterdag 26 april een toiletpas voor stoma-dragers. Deze pas, waarover een samenwerking is afgesloten met verschillende    ondernemersorganisaties (Horeca Vlaanderen, Unizo, Comeos en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) biedt stoma-dragers de mogelijkheid om snel en discreet gebruik te maken van de toiletten in horecazaken en winkels. Met de pas brengen ze het personeel op de hoogte  van hun situatie.

Ontstaan?

Vlaanderen heeft heel wat zelfhulpgroepen voor stoma-patiënten. Deze groepen leveren ieder op zich prachtig, waardevol werk. Elke groep bezoekt lotgenoten, organiseert groepsactiviteiten en informatieavonden, geeft telefonische en online hulpverlening en verdedigt de belangen van lotgenoten. Vlaamse stoma-groepen hebben de handen in elkaar geslagen. Zo werd Stoma Vlaanderen geboren. Deze samenwerking had nooit plaatsgevonden zonder de inzet en steun van Kom op tegen Kanker.

logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw

Wie zijn ze?

De Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met chronisch inflammatoir darmlijden. De vereniging tracht te beantwoorden aan de sociaal-maatschappelijke behoefte van personen met een chronische ontstekingsziekte van de darmen en van de personen uit hun naaste omgeving (ouder, partner, gezin, vriend,...). De Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een belangrijke bron van informatieverstrekking (via het driemaandelijks tijdschrift Crohniek, de website, infosessies,...). Dankzij de nauwe samenwerking met de leden van de eigen Medische Adviesraad (hierin zetelen professoren en artsen uit alle Vlaamse provincies) kan de vereniging beschikken over correcte en up-to-date medische informatie.

Ontstaan?

De oorsprong ervan ligt in het leven zelf. Vanuit de ervaring van onmacht, isolement en eenzaamheid ging een gezin op zoek naar andere gezinnen die met dezelfde problemen worstelden. Zoals het leven wordt gedeeld moet ook de ziekte worden gedeeld. Het antwoord daarop bleek de oprichting van een vereniging voor Crohnpatiënten, nadien uitgebreid tot patiënten met colitis ulcerosa en alle inflammatoire darmziekten.

logo MS-liga vlaanderen

Wie zijn ze?

MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle MS-patiënten en hun omgeving helpen bij het verwerven van inzicht en het omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat MS-patiënten net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. De MS-Liga Vlaanderen wil dankzij haar unieke combinatie van professionals en vrijwilligers uitgroeien tot een volwaardige partner-organisatie in de chronische zorg van morgen.

Ontstaan?

MS-Liga Vlaanderen werd in 1982 opgericht om personen met MS wegwijs te maken in het doolhof van aspecten die met deze aandoening te maken hebben. De missie van MS-Liga Vlaanderen is: het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.

Disclaimer

Offini Cards geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt getoond. Offini Cards kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Logo MS-liga vlaanderen Logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw Logo Stomavlaanderen

Copyright 2017 plaspas.info. // Offinicards.com

Vector afbeelding landkaart België
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van man met MS ziekte
Medsiche toiletpas voorbeeld kaart
Vector afbeelding van Gepersonaliseerd pen
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van aanvraag van de pas
logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw
logo MS-liga vlaanderen
Logo MS-liga vlaanderen Logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw Logo Stomavlaanderen
Vector afbeelding landkaart België
Vector afbeelding van man met MS ziekte
Medsiche toiletpas voorbeeld kaart
Vector afbeelding van Gepersonaliseerd pen
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van aanvraag van de pas
logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw
logo MS-liga vlaanderen
Logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw Logo MS-liga vlaanderen Logo Stomavlaanderen
Vector afbeelding landkaart België
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van man met MS ziekte
Medsiche toiletpas voorbeeld kaart
Vector afbeelding van Gepersonaliseerd pen
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van aanvraag van de pas
logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw
logo MS-liga vlaanderen
Logo Stomavlaanderen Logo MS-liga vlaanderen Logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw
Vector afbeelding landkaart België
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van man met MS ziekte
Medsiche toiletpas voorbeeld kaart
Vector afbeelding van Gepersonaliseerd pen
Vector afbeelding van man met darmziekte
Vector afbeelding van aanvraag van de pas
logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw
logo MS-liga vlaanderen
Logo Stomavlaanderen Logo MS-liga vlaanderen Logo crohn colitis ulcerosa vereniging vzw